Giá

Phí giấy phép: $995. Nó chạy trên máy chủ MS hoặc đám mây như Amazon, Microsoft, v.v. Hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm cả cài đặt nếu cần, là $ 50 / giờ.

Nó bao gồm tất cả các chức năng của chương trình, không phải các mô-đun riêng biệt, vì vậy nó có thể dễ dàng phát triển với quá trình thực hành của bạn mà không cần nỗ lực. Nó được kích hoạt đa địa điểm, đa bác sĩ. Xin lưu ý rằng chương trình không có hóa đơn bảo hiểm.

Lệ phí bản quyền thêm vào:

$29 mỗi tháng cho một "sự kết hợp nhiều-bác sĩ, nhiều- vị trí" thứ hai. Vui lòng tìm hiểu về chính sách giảm giá bản quyền của chúng tôi cho ba hoặc nhiều "sự kết hợp nhiều-bác sĩ, nhiều- vị trí" hơn.


Nếu bạn muốn một trang web an toàn với https, tìm hiểu về phí cấp chứng chỉ được cung cấp bởi các công ty lưu trữ.

*Lệ phí hàng tháng được cố định từ khi bạn bắt đầu. Vào đầu mỗi năm tỷ lệ được điều chỉnh theo lạm phát ở Thụy Sĩ hoặc nếu đồng USD mất giá so với đồng Franc Thụy Sĩ.

Our pricing