CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 • Phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình gì
 • Phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình ASP.net v4.5, sử dụng cơ sở dữ liệu MS SQL 2012.
 • Sẽ như thế nào nếu tôi ngừng dịch vụ
 • Nếu bạn ngừng dịch vụ, cơ sở dữ liệu sẽ được gởi đến cho bạn.
 • Hợp đồng như thế nào
 • Không có hợp đồng cho thời hạn dịch vụ. Bạn có thể hủy bất cứ lúc nào, chỉ cần báo trước 30 ngày.
 • Tôi tích hợp phần mêm quản lý phòng khám vào trang web của tôi bằng cách nào
 • Các địa chỉ siêu liên kết được cung cấp để truy cập trực tiếp phần mềm quản lý phòng khám.
 • Tôi có thể sử dụng chương trình trên bao nhiêu máy tính cùng một lúc
 • Bản quyền thì không có hạn chế, vì vậy bạn có thể sử dụng tùy thích số lượng máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh cho phòng khám và bệnh nhân của bạn.
 • Tôi kết nối đến chương trình bằng cách nào
 • Bạn không cần máy chủ hoặc hệ thống mạng trong văn phòng, chỉ cần một kết nối internet.
Faq image