Giới Thiệu

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Chỉnh Nha

Phần mềm này có thể sử dụng dễ dàng mà không cần phải đào tạo bài bản. Nó được thiết kế bởi một bác sĩ chỉnh nha. Bạn không cần phải cho nhân viên đi học các buổi đào tạo đặc biệt hoặc thuê giảng viên đến văn phòng của bạn đào tạo bởi vì phần mềm của chúng tôi rất trực quan. Nó hoạt động theo quy trình như phòng khám của bạn vì vậy nó giúp cho bạn vận hành phòng khám hiệu quả hơn. Đối với việc nhập các phác đồ điều trị, lịch trình, hình ảnh, nhân viên của bạn chỉ cần thao tác một vài lần là thành thạo. Đồng thời, nó được thiết kế để có thể tích hợp thành một hệ thống mà tất cả các nha sĩ, bác sĩ chỉnh nha và chuyên viên vệ sinh nha khoa có thể sử dụng chung với nhau.

About circles